ปี 2563

ทั้งหมด : 8 เรื่อง

โครงการสำนักงานสีเขียว

"รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University"

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 086-445-7171
แฟกซ์ : 039-471065
ติดต่อ | สายตรงคณบดี | รำไพพรรณี