ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลปี/รุ่นสาขาที่จบfacebookemaillineรายละเอียดอื่น ๆ
1ยศศักดิ์ พลอยจิ๋ว2550นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)ดูเพิ่มเติม
2วสันต์ จิระพันธ์กุล2550นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)ดูเพิ่มเติม
3พิธาน ถินถนอม2550นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)ดูเพิ่มเติม
4น.ส.อาทิตยา วิมลลักษณ์2554นิเทศศาสตร์ (โฆษณา)กระตุ่ยจ้าดูเพิ่มเติม
5ฤทธิชัย สงเกตุ2552นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)Blue Maleeดูเพิ่มเติม
6กัลยา สมวงศ์-นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)kanlaya somwangดูเพิ่มเติม
7นายสุทธิศักดิ์ คงขวัญ-นิเทศศาสตร์sittisak khongkwanดูเพิ่มเติม
8สุทธนา โกมลภิส2541นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)suttana komonpisไอติมดูเพิ่มเติม
9น.ส.นนลณีย์ วีระธนาโรจน์2546นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)นนลณีย์ วีระธนาธรจน์ดูเพิ่มเติม
10สนาน ผดุงศิลป์2543นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)ดูเพิ่มเติม
11ธนวัส พิกุลทอง2544นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)ดูเพิ่มเติม
12นพเกตุ วิสพันธ์-นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)Nung WissaphaNung Wissaphanดูเพิ่มเติม
13สมชาย สรชัยเมือง2543นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)ดูเพิ่มเติม
14วสรรณ์ วงษ์พรมมา2545นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)ดูเพิ่มเติม
15ฐิตินาถ ศิริวงษ์-นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)ดูเพิ่มเติม
16ฐิติชญาณ์ บำรุงใจ2545นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)ดูเพิ่มเติม
17บรรพต บรรจง2545นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)ดูเพิ่มเติม
18กนกวรรณ มิตรสมพร2545นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)krukaew26@yahoo.comดูเพิ่มเติม
19ปิยรัตน์ ประกอบทรัพย์2545นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)pargobsap@hotmail.comดูเพิ่มเติม
20น.ส.จอมขวัญ วรรณานุช2545นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์)oatta@windowslive.comoatta@windowslive.comoattakaดูเพิ่มเติม
1   2   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 35 เรื่อง / 2 หน้า