JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั้งหมด 9    ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 2

    << Back   1   Next >>

  ผลงานนักศึกษา

  ข่าวทั้งหมด 14     ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 2
     << Back       1     2  

  ภาพกิจกรรม

  • โครงการ Singha photo Academy 2017
  • “โชว์กึ๋นโฆษณาเจ๋งใส่ไอเดียดิจิทัล”...
  • เทคนิคการถ่ายภาพแบบเจาะลึกกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพระดับมืออาชีพ...
  • ร่วมต้อนรับ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ...
  • สัมนาทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชลบุรี ระยอง จัน...
  • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์(สองภาษา) กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ...
  • โครงการสัมมนา Brand Building ทุเรียนจันท์ 4.0...
  • ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์...
  • โครงการ Comm. Arts Day (ครบรอบ ๘ ปี คณะนิเทศศาสตร์) ...

  ภาพกิจกรรมอื่นๆ